Tuyển dụng

  • Ảnh đại diện

    Tuyển nhân viên kế toán Tổng Hợp 12/2015

    Yêu cầu: Kinh nghiệm 5 năm trở lên làm KẾ TOÁN trong các doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm KẾ TOÁN TRƯỞNG; kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng.

NV kinh doanh

0962 341 717

Hỗ Trợ KT

0934.382.369